Księgozbiór biblioteki liczy około 20 000 woluminów. Gromadzimy:

 • lektury podstawowe i uzupełniające

 • literaturę piękną

 • literaturę naukowa i popularnonaukową

 • zbiory zgodne z profilem programowym szkoły (szczególnie z dziedzin: 

 • budownictwo, mechanika, elektronika)

 • wydawnictwa informacyjne

 • prace dyplomowe uczniów

 • prasę dla uczniów i nauczycieli

 • płyty CD zawierające przydatne materiały edukacyjne 

W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy malarstwa oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy.
Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Do dyspozycji czytelników dostępne są katalogi: alfabetyczny i przedmiotowy książek w wypożyczalni i czytelni oraz katalogi przedmiotowe kaset video, kaset magnetofonowych i płyt CD, katalog prac dyplomowych, a także kartoteki zagadnieniowe. Mamy też bogaty wybór czasopism :

 • GAZETA WYBORCZA

 • GŁOS NAUCZYCIELSKI

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

 • BIBLIOTEKA W SZKOLE

 • COGITO

 • MOJE MIESZKANIE

 • MURATOR

 • ATLAS BUDOWLANY

 • DOMY JEDNORODZINNE

 • MATERIAŁY BUDOWLANE

 • BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA

 • GEODETA

 • POLONISTYKA

 • MATEMATYKA

 • WIADOMOŚCI HISTORYCZNE

 • FIZYKA W SZKOLE

 • GEOGRAFIA W SZKOLE

 • ŚWIAT TECHNIKI

 • WIEDZA I ŻYCIE

 • ERGO

 • AURA

 • PRZYRODA POLSKA

 • CD-ACTION