JĘZYK POLSKI  

 

http://www.pantadeusz.com
www.cytaty.digimer.pl
venus.ci.uw.edu.pl/~alexwin
http://monika.univ.gda.pl/~literat
http://www.literatura.zapis.net.pl
http://milosz.pl
http://wyspianski.viii-lo.krakow.pl
http://www.iik.pl
http://republika.pl/j_uhma
http://www.poetica.art.pl

http://senek.senko.webpark.pl/   Witkiewicz

http://wyspianski1.webpark.pl/  Wyspiański
http://hamlet.pro.e-mouse.pl/serwis/
www.pbi.edu.pl
www.poezja-polska.art.pl
http://reporter.cytaty.pl
http://www.republika.pl/ewapam/    Krzysztof kamil Baczyński