EDUKACJA
http://www.men.waw.pl/menis_pl/glowna/glowna.php - Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.codn.edu.pl  - Centralny Ośrodek doskonalenia Nauczycieli
www.znp.edu.pl - Związek Nauczycielstwa Polskiego
www.cke.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna
http://www.kuratorium.lodz.pl/ - Kuratorium łódzkie

 

SERWISY DLA NAUCZYCIELI 
www.oeiizk.edu.pl - Ośrodek edukacji Informatycznej i zastosowań Komputerów
biblioteka.oeiizk.waw.pl - OEIIZK dla nauczycieli - bibliotekarzy
http://www.literka.pl/ - Publikacje nauczycieli
www.vulcan.edu.pl
http://www.awans.uniwersytet.pl/ - Publikacje nauczycieli online
   
PORTALE EDUKACYJNE 
www.eduseek.interklasa.pl/
www.edu.com.pl
http://www.profesor.pl/index.php  
www.eduinfo.pl
www.eduforum.pl
www.edukator.org.pl/ 
www.edukator.net.pl/
www.gazeta.pl/edukacja/
www.matura.pl/
www.oswiata.org.pl/  
www.liceum.pl
www.szkoly.lodz.pl
www.wiw.pl