NASZA BIBLIOTEKA

                                        

       

Od września 2003r.w naszej bibliotece nastąpiła całkowita reorganizacja, a to za sprawą połączenia dwóch zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Znacznie zwiększył się księgozbiór, wzrosła liczba czytelników oraz powiększyła się powierzchnia całego lokalu bibliotecznego. Mała dotąd biblioteka szkolna zamieniła się w nowoczesne centrum biblioteczno-informacyjne. Mamy teraz dużą, przestronną czytelnię (która pełni jednocześnie funkcję pracowni medialnej), wypożyczalnię, a także pomieszczenie socjalne i magazyn. W czytelni uczniowie mają do dyspozycji sprzęt audiowizualny oraz cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, drukarkę i skaner. Mogą korzystać więc nie tylko z naszych bogatych zbiorów, ale również z ogromnej ilości informacji znajdujących się w sieci. Ponadto gromadzimy także multimedialne programy edukacyjne. Nasza biblioteka jest teraz prawdziwą interdyscyplinarną pracownią szkolną. Wspiera i ułatwia realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Z materiałów korzystają nasi uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły

W roku szkolnym 2005/2006 udało nam się zakupić program Biblioteka Szkolna MOL OPTIVUM i rozpocząć komputeryzację warsztatu informacyjnego (głównie katalogów )i automatyzację procesów bibliotecznych. Ułatwia to niewątpliwie pracę w bibliotece: umożliwia przede wszystkim prowadzenie pełnej ewidencji księgozbioru, a czytelnikom pozwala na przeglądanie katalogów i zestawień bibliograficznych za pośrednictwem sieci komputerowej( dla maturzystów jest to rewelacyjna pomoc – szczególnie w trakcie przygotowań do prezentacji!).

W bibliotece pracuje przesympatyczna :-) pani mgr Renata Porczyk