ADRESY WYŻSZYCH UCZELNI

UNIWERSYTETY

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Zielonogórski

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

 

POLITECHNIKI

Politechnika Warszawska

Politechnika Białostocka

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej

Politechnika Częstochowska

Politechnika Gdańska

Politechnika Śląska (Gliwice)

Politechnika Świętokrzyska (Kielce)

Politechnika Koszalińska

Politechnika Krakowska

Akademia Górniczo-Hutnicza

Politechnika Lubelska

Politechnika Łódzka

Politechnika Opolska

Politechnika Poznańska

Politechnika Radomska

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Szczecińska

Politechnika Wrocławska  

 AKADEMIE EKONOMICZNE

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego  

Wyższe Szkoły Pedagogiczne

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

Akademia Podlaska w Siedlcach  

Akademie Rolnicze

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.Śniadeckich

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Akademia Rolnicza w Lublinie

Akademia Rolnicza w Poznaniu

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Akademia Rolnicza we Wrocławiu  

 

 Akademie Wychowania Fizycznego

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

UCZELNIE WOJSKOWE

UCZELNIE PODLEGŁE MSWiA

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

WYŻSZE SZKOŁY WOJSKOWE

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi

Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Wyższa Szkoła Oficerska w Toruniu

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu  

PAŃSTWOWE SZKOŁY ZAWODOWE


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu